• Třaskavá směs - kapela Franty Skály • Ondra Škoch • Míra Kemel • Paul Novotny trio • JazzKhonspiraci • Jono Bono Heyes and Mamayeva • Romanovská Tichý Hrubý • Ridina Ahmedová • Sylvie Krobová • Ivana Fitznerová • Diva Baara • Milli Janatková • Květovaný kůň aneb Hanzlová - Hrubý - Svoboda - Tichý • Marek Novotný Quintet • Pavol Hammel • Ane Bjerkan